AMACIMIZ
MEB okul öncesi programı doğrultusunda çalışmalarına devam eden Atacan Anaokulu'nda amacımız: yaparak yaşayarak öğrenmeyi esas alarak Türk ulusunun milli ve manevi değerlerine bağlı,  özgüveni yüksek, kendini ifade edebilen, kendine olduğu gibi başkalarına da saygılı, takım ruhuna sahip, yaratıcı yenilikçi ve haklarını savunabilen bireylerin temelini atmaktır. Bu özelliklerden hareketle 3-6 yaş arası dönemin insan kişiliğinin temelini oluşturduğu görüşünü özümseyen kurumumuz çocukların benlik algısı ve vicdan gelişimi üzerinde de yoğunlaşmaktadır. Tüm bu amaçlar doğrultusunda, kurumumuz 1989 yılından bu yana eğitim vermektedir.

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARIMIZ
Atacan Anaokulu eğitim-öğretim çalışmalarında çağın gerektirdiği teknolojik desteği Atacan Eğitim Kurumları bünyesinden almaktadır. Anaokulu öğrencileri fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, spor salonu, okul kütüphanesi, sanat merkezi vb. birimleri kullanmaktadırlar. Atacan Anaokulu'nda 5 adet derslik, kış bahçesi (projeksiyon, digital dolby ses sistemi ve sahne mevcuttur), iş eğitimi ve resim atölyesi, çok amaçlı salon ve yemekhane bulunmaktadır. Bahçede kurulu trafik sinyalizasyon sistemi var olup, pratikte çocuklar mevcut araçları kullanıp trafik derslerini uygulamalı almaktadırlar. Tüm bu imkanlar dahilinde çocuklar İngilizce, bilgisayar, satranç, halk oyunları, resim, bale, müzik, drama ve sinema faaliyetlerini haftalık program içerisinde alırlar.

Atacan Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan  3 adet rehberlik servislerinden bir tanesi anaokulunda yer almakta, çocukların düzenli takiplerini yapıp seminerler düzenlemekte, ailelerle bireysel görüşmeler yapmaktadır.