Çünkü, modern toplum olma yolunda gelişirken sahip olduğumuz bazı değerlerimizin önemini ve bu konuda bilinçli davranmak gerektiğini biliyoruz. Her öğrenci bireyselliğinin yanı sıra toplumumuzun bir parçasıdır. Amacımız, okul-aile-toplum-birey arasındaki bağı güçlü tutmaktır. Bununla birlikte çağdaş toplumun bireylerle oluştuğunu, kendi değerini yaratan bireylerin toplumun değerlerini yaratacağını ve koruyacağını da biliyoruz. Bunların, bireylerin ilgi alanları doğrultusunda, bağımsız, özgür düşünebilen öğrenciler yetiştirme amacıyla eğitilmiş öğretmen kadrosu ve bilinçli ana-baba ile mümkün olacağının farkındayız.

Okulumuz, öğrencilerinin yeteneklerini, ilgi alanlarını, eğitim sürecindeki ihtiyaçlarını keşfetme yolunda hizmet etmek için kadrolaşmıştır. Okul içinde yapılan çalışmalar zümre başkanlıkları ve rehberlik servisi tarafından, anaokulundan liseye kadar koordineli olarak düzenlenmektedir. Böylece öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri ve kendilerine uygun meslek seçebilmeleri için potansiyellerine paralel olarak gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.
 

Teknolojiyi yakından takip eden ve yarının büyüklerini en iyi şekilde hazırlamayı hedefleyen kurumumuzda, çocuklarımız en son teknoloji ile oluşturulmuş bilgisayar laboratuarlarında, yaşlarına ve bilgi düzeylerine uygun olarak düzenlenmiş ders planlarıyla, eğitici oyun programlarından yararlanarak bilgisayar kullanmayı öğrenmektedirler. Ezberden uzak, uygulayarak ve araştırarak eğitim, amacımızdır.

Yabancı dil eğitimimizde deneyimli, yabancı öğretmenlerle zenginleştirilmiş ve ekip ruhunu taşıyan kadromuzla, iletişimsel öğrenme yaklaşımlarını esas alarak, görsel ve işitsel araçlar kullanarak, dramatisazyon , grup çalışmaları, benzetme, proje ve sunum teknikleri uygulayarak, “dinleme, konuşma, okuma-yazma” becerilerini sunarak öğrencilerimizi evrensel bir bilinçle yetiştirmek temel prensibimizdir.

Ölçme-Değerlendirme birimi derslerde ulaşılması amaçlanmış hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek amacıyla, belirleme sınavları yapar ve bu sınavları değerlendirir. Öğretim yılı süresince verilen ara karne ve dönem karnelerinin verilerini alarak öğrencinin yıllarla değişen akademik başarısını izler. İhtiyacı olan öğrenciler yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli derslerden etüt çalışmalarına alınır. Öğrenci, tüm bu çalışmalarla elde ettiği bilgileri öğretmenleriyle paylaşarak, tam öğrenmeyi sağlar ve başarısını arttırmayı hedefler.

Çocukların duygularını ifade edebilmesi, grup içindeki uygun davranışları benimsemesi, iletişim becerilerini geliştirebilmesi ve paylaşmayı öğrenmesi amacıyla, okulumuzda hafta sonları hentbol, basketbol, step, org, gitar, satranç, halk oyunları bale ve modern dans alanlarında kurslar düzenlenmekte ve böylece çocuklarımız sosyal faaliyetlerini okul içinde gerçekleştirme imkanı bulabilmektedir.

Bütün bu çalışmalar ışığında, geleceğin özgür düşünen, bağımsız karar verebilen, öğrenmeyi öğrenmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, yapıcı, yaratıcı, bilimsel bakış açısına sahip, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini gerçekleştirebilen, bilgiyi edinmesini ve kullanmasını bilen bireyler yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.