Merhaba,

Okul; çocuklarımıza yaşam becerileri kazandıran ve onları ulusal ve evrensel değerlerle donatan önemli bir kurumdur.

4 yıllık ilkokul eğitimini tamamlayan öğrenciler , 4+4 ortaokul ve lise eğitim öğretim sürecine katılırlar. Bu süreç içerisinde akademik anlamda donanımlı, özgüvenli, doğru, dürüst, saygılı, saygın ve toplumda söz sahibi bireyler olarak yükseköğretim kurumlarına devam etmeye hazır duruma gelirler.

Bilim ve teknolojinin hızına yetişilemeyen çağımızda toplumsal ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi, yaşam boyu öğrenme modellerinin gelişmesine, bilgiye nasıl ulaşılabileceğinin kavranabilmesine bağlı hale gelmiş ve bu durum, öğrencinin öğrenmede etkin rol almasını gerekli kılmıştır.

Özel Atacan Eğitim Kurumları , Türk Milli Eğitimi’nin amaçları doğrultusunda, aile ve okul işbirliğini ön planda tutarak, öğrencilerini ; kişisel gelişimi, mutluluğu ve ruh sağlığı yerinde, Atatürk İlke ve İnkılapları’na bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Öğretimin yanında “eğitim”in ön planda tutulduğu kurumumuzda öğrencilerin akademik çalışmaları, etütlerle desteklenir. “Ezberden uzak, uygulayarak, araştırarak öğrenme” esastır. Öğrencilerimiz, birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak da Almancayı öğrenerek uluslar arası arenada söz sahibi olurlar.

Öğrencilerimiz, bireysel becerilerinin ön plana çıkarılabilmesi için sosyal, sanatsal ve sportif yeteneklerinin sergileneceği etkinlik çalışmalarına katılırlar.

Bütün bu çalışmalar sonucunda, yarının “özgür düşünen, bilimin ışığıyla yol alan, objektif bakış açısına sahip” mezunlarını yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz.

 

Yavuz AYDINOĞLU 
Ortaokul & Anadolu Lisesi Müdürü