BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilişim teknolojileri etkinliğinde amacımız öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanmayı sevmelerini, teknoloji ile barışık olmalarını, Öğrenme sürecini eğlenceli hale getiren etkinliklerle; öğrencilerin bilgisayarı bir oyun aracı değil, problem çözme ve bilgiye ulaşma aracı olarak görmeleri hedeflenmektedir. Bu hedeflerimizde internet, çocuklara yönelik; grafik, multimedia, veritabanı, masaüstü yayıncılık gibi çeşitli eğitim yazılımları kullanılmaktadır.Bilgisayar destekli eğitim yöntemi, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisiyle birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir. Öğrencilerimizin teknolojiyi bir değer üretmek için kullanmalarını desteklemek için teknoloji eğitimlerimiz 5 yaş grubundan itibaren başlamaktadır.Kodlama etkinliklerimizinde yer aldığı bu çerçevede bu yaş grubuna uygun günlük hayattan örnekler ve oyunlarla, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma, bir problemi alt problemlere bölme, olaylar arasındaki örüntüleri, ilişkileri kavrama, çözüme ulaştıracak adımları doğru sırayla yazma ve basit algoritma oluşturma çalışmaları yürütülür. ;

Eğlenceli alıştırma ve oyunlar yardımıyla okul öncesi eğitimin temel konularıyla tanıştıran, eğlendirirken öğreten, öğretirken düşündüren, problem çözdürebilen, motivasyon ve dikkat becerilerini geliştiren, aktif öğrenmeyi destekleyen ,eğitim amaçlı yazılmış  CD'ler kullanılır. Bilgisayar laboratuarında her öğrenci kendi bilgisayarını kullanır.

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ
Fen ve doğa etkinlikleri, insan hayatı ile ilgili son derece önemli bir konudur. Yaşadığımız dünya, çevrenin korunması, kendi organizmamız ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgileri fen eğitimi aracılığı ile ediniriz. İçtiğimiz suyun özellikleri, solunum yaptığımız hava, yediğimiz besinlerin üretilmesi ve pişirilmesi gibi konuların hepsi fen eğitiminde kazandığımız bilgilerle ilgilidir.

Yaparak, yaşayarak öğrenme, derin izli ve kalıcıdır, genelleme olanağı sağlar, yaratıcılığı teşvik eder, problem çözme yeteneğini geliştirir. Bu nedenle okulumuzda fen programları (deneyler, modeller ve dramatizasyon )bunlar göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Çocuklar öğrenmek ister. Özellikle ilginç şeyler görebilecekleri, yapabilecekleri, koklayabilecekleri, dokunabilecekleri fen etkinliklerine yer verilmektedir. Okulumuzda çocuklarımızın gerçek dünyada gördükleri ve kullandıkları dille eğitim verilmektedir.

SATRANÇ
Öğrencilerimiz satranç oyunun temel bilgilerini, oyunda kullanılan araç ve gereçleri tanıyıp bu araç ve gereçlerin tahtaya dizilişini ve hareketlerini öğrenip satranç oynama becerisini kazanırlar.

 

  • Zihin ve hayal kurma gücü,
  • Dikkat,
  • Öngörü,
  • Kapsamlı düşünmeyi öğretir, buluş yeteneğini geliştirir,
  • Sabırlı olmayı, ölçücülüğü ve soğukkanlılığı öğretir,
  • Özgüven,
  • Yeni sözcük ve kavramlarla tanışır,
  • Kurallara ve rakibe saygılı olmayı öğretir,
  • Zevk verir ve eğlendirir.

HALK OYUNLARI
Anaokulumuzdaki halk oyunları çalışmaları sınıf bazında olup haftalık periyotlar şeklinde uygulanmaktadır.

4-5 yaş grubu çocuklarının sosyal yönlerini geliştirme amacını taşıyan aktivite dans ve müzik eşliğinde yapılmaktadır.

Bu çalışmalar öğrencilerin dinamikliğini artırmak ve günlük yaşama yansıtmalarını sağlamaktadır.

GÖRSEL SANATLAR
Her çocuk güdüsel olarak sanatsal etkinliklerde bulunur. Çocuklar doğaları gereği kendilerini bir şekilde ifade etme yolları ararlar. Sanat etkinlikleri de bu anlamda kullanabilecekleri en zevkli ve yararlı yoldur. Sanat atölyemizde, değişik materyaller ve teknikler (kil, rölyef, kazıma tekniği, tuz seramiği hamuru, ebru, vb.) kullanılarak yaratıcılığın ve estetik bilincinin desteklenmesi hedeflenir..

 

BEDEN EĞİTİMİ
Fiziksel aktiviteler, çocuğun kas koordinasyonunun, dayanıklılığının, kuvvet, esneklik gibi fiziksel uygunluk özelliklerinin gelişiminde büyük önem taşır. Okul öncesi dönem için beden eğitimi çalışmalarının planlanmasında ve uygulamasında, çocukların yaşları, gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıkları  göz önünde bulundurularak yapılan planlamalar, çocukların hem hareket gelişimleri hem de sosyal, duygusal, zihinsel gelişimlerine de katkı sağlar.

3-4 yaş. Eşli etkinliklerden çok bireysel etkinliklere ağırlık verilir. Nefes çalışmaları, vücut duruş ve tutuş çalışmaları, koşma, sıçrama, fırlatma, atma gibi aktiviteler oyunlaştırılarak eğlenceli çalışmalar hâlinde uygulanır. Çalışmalarda dikkatin dağıldığı durumda aktif dinlenme aralıkları verilerek uzun süreli etkinlikler yaptırılır.

5-6 yaş çocuklarının hareket becerilerini öğrenmeleri daha hızlı ve uyumludur. Bireysel çalışmaların yanında eşli çalışmalara da yer verilir. Oyun ağırlıklı olarak temel hareket becerileri kazandırılabilir ve çeşitli istasyon çalışmaları yaptırılarak, koşma, atlamak, sıçramak fırlatma, yakalamak, tırmanma, asılma, denge gibi aktiviteler uygulanır

.

BALE
Öğrencilerin hem bedensel gelişmeleri hem de sanat duyarlılıklarının arttırılması için günümüz eğitim sistemi içerisinde haklı bir yer almakta ve önemi giderek artmaktadır.

Özgün çalışmalar, temel bedensel şekillendirmeler, yürüyüş, kol, baş ve ayak pozisyonlarının klasik düzenlemeler içerisinde eğitimi ile başlayan bale etkinliklerimiz, gösteri hazırlıklarının eklenmesiyle devam etmektedir. Bu alanda özel yeteneği keşfedilen çocuklar daha yoğun akademik çalışmalara yönlendirilirler.

Klasik bale hazırlık dönemi, çocukları ritim duygusunu geliştirerek onların kişilik ve fiziksel gelişmelerine olumlu katkılarda bulunmaktadır.

MÜZİK
Müzik dersleri çocukların sesler aracığı ile algı yeteneklerini, kendini ifade etme becerisini,ses ve dil gelişimini ,bilişsel gelişim ve soyut düşünmeyi geliştirmelerini sağlar.

Anaokulu müzik derslerinde erken müzik eğitimi programı olan Orff Eğitiminden (Dil-Ritm-Ses-Oyun-Yaratıcılık) yararlanılır.

Müfredat  çerçevesinde, konulara uygun şarkı öğretimi, müzikli ve ritmik oyunlar, ses çalışmaları, enstrüman tanıtımları ve yaratıcı çalışmalar yapılır. Müzik ve şarkı seçimleri, konuların  öğretimini destekler niteliktedir.

DRAMA
Çocukların bu dönemdeki öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri olmakla birlikte her bir çocuk arasında bireysel farklılıklar vardır. Drama oyunun gücünü eğitimde kullanan bir alandır.

Dramanın oyunsu özelliği, yaratıcı edimlere ve yaratıcılık süreçlerine uygunluğu dikkati çekmekte ve dramanın eğitimde kullanımı söz konusu olmaktadır. Bir konunun drama yöntemiyle anlatılmasında da bir drama süreci vardır.

Yaşanan bu drama süreci de doğal olarak yine bireyin kişilik gelişimine, dramadan haz almasına, iletişim becerilerinin gelişimine etki etmektedir.

Etkinlikler planlarken çocukların ilgilerinden, gereksinimlerinden, gelişim özelliklerinden ve yaşlarından yola çıkılarak çocukların yaratıcılıkları, problem çözme becerileri, karar verme becerileri, iç disiplin kazanmaları, sorumluluk ve işbirliği duygularını geliştirmelerine önem verilerek uygulanır.. Ayrıca, yaşıtlarıyla kolektif çalışmalar yaparak, tiyatro ile ilk tanışmalarını sağlanır. 

 

KÜTÜPHANE ETKİNLİĞİ
Atacan Eğitim Kurumları’nın minik kalpleri anaokulu öğrencilerimiz, geleceklerini kurarken yollarının bilgiye erişim köprüsü olan kütüphanemizden geçtiğini bilerek, el ele, koşar adımlarla kitapların dünyasına gezintiye geliyorlar. Tüm çocuklarımızın gülen gözlerle, kütüphane etkinliğinde yer almaları, beyinlerini ve ruhlarını kitapların büyülü dünyasında bilgi ile beslemeleri oldukça keyifli bir süreçtir. Bu süreç içerisinde öğretmenlerinin okuduğu öyküleri dinleyen, ardından yorumlayan ve kütüphaneyi kullanırken dikkat edilmesi gereken kuralları öğrenen çocuklarımız, kütüphanemizde yer alan seviyelerine uygun kitapları alıp evlerinde aileleri ile birlikte inceledikten sonra tekrar kütüphanemize teslim ediyorlar.

Öğrencilerimizle kullandığımız kitap listesi için aşağıdaki dosya linkleri tıklayınız...

MS. Word formatı için tıklayınız
Acrobat Reader formatı için tıklayınız.