Atacan Eğitim Kurumları'nda Yabancı Dil Eğitimi

Özel Atacan Eğitim Kurumları, her zaman yaratıcı düşünceyi destekleyen, özgüvenli, modern ve donanımlı gençler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizin anadilimiz dışında yabancı bir dil edinmelerini sağlamak ve bu dili edinirken bir takım becerileri de geliştirmek başlıca hedeflerimizdendir.

Öğrenci merkezli eğitimi ve yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinen yabancı diller zümresi olarak hedefimiz; öğrencilerimizin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini etkin bir şekilde geliştirmelerini sağlayarak, öğrencilerimize İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisini kazandırmak, yabancı dil bilmenin ayrıcalığını yaşatmak, yurtdışında eğitim görmeleri durumunda sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, dünyayı ve farklı bakış açılarını, farklı kültürleri daha iyi tanımalarını sağlamak, öğrendikleri yabancı dili yaşamın her alanında kullanabilmelerini sağlamaktır. Kurumumuzda öğrencilerimiz, yabancı dili bir ders değil bir yaşam biçimi olarak algılamakta ve daha aktif bir şekilde performanslarını en üst düzeyde kullanabilmeleri için yaratılan ortamlarda dil eğitimlerini sürdürmektedirler. Böylece öğrencilerimiz başarıyla mezun olup birer yetişkin olarak hayata atıldıklarında, yabancı dile olan ilgileri ve hobileri devam edecek, farklı diller öğrenme konusunda da girişimlerde bulunacaklardır.   

Cambridge ESOL Sınavları dünyada en çok bilinen ve geçerli olan sınavlardır. Öğrencilerimizin yıl içerisinde göstermiş oldukları performans ve ulaştıkları seviyeyi uluslararası geçerliliği olan bir sınavla da resmileştirmek üzere dünya çapında en çok bilinen ve geçerliliği olan Cambridge Sınavları’na her sene katılmaktayız. Öğrencilerimiz öğrendiklerini uygulayabildikleri dört temel beceriyi ölçen bu sınavlara (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, vb.) isteğe bağlı olarak katılabilmektedirler.


ÖZEL ATACAN ANAOKULU'NDA DİL EĞİTİMİ

NEDEN ERKEN YAŞTA YABANCI DİL?

Araştırmalar insan beyninin 6 yaşına kadar tüm önemli gelişmesini tamamladığını kanıtlamaktadır. Çocuğun beyni, hayatının ilk 6 yılında gerçekleri ve bilgileri alır ve bunları hafızasında depolar. Çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek çocuğun beynindeki duygusal bölge ve zekaya giden yolları geliştirir. Dil öğrenimi sırasında yaşanan birçok zorluğa rağmen bir veya daha fazla dili çocuk henüz 3 ya da daha erken yaşta bile öğrenmeye hazırdır. Doğru bir metotla sunulduğu takdirde yabancı dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa, öğrenme o kadar kolay ve doğal olur. Ne kadar geç başlanırsa, ana dilini konuşan birinin yabancı dil gramer hâkimiyeti ve aksanına sahip olması o kadar zorlaşır. Bunların bilincinde olan bizler, öğrencilerimize yabancı dili kendi doğal ortamlarında eğlenceli ve interaktif bir şekilde sunmakta, farklı metotlarla yabancı dil öğrenmeyi keyifli hale getirmekteyiz. Öğrencilerimiz İngilizce derslerinde anadilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini kavramaları için gerekli yetileri erken çocukluk döneminde kazanmaktadırlar.

Hikaye anlatımı ve Drama teknikleri ile uygulanan İngilizce programımız öğrencilerimizin dilsel, sosyal, duygusal, bilişsel ve kinestetik gelişimlerinde tüm gerekli yapıtaşlarını sağlayabilecek niteliktedir. Tekerlemeler, şarkılar ve rol aldıkları drama ile çocuklarımızın hareket ve oyun ihtiyacı karşılanırken, bilişsel ve dil gelişim alanları da en iyi şekilde desteklenir. Böylece çocuklarımız İngilizceyi şarkılar, resimli kartlar, çeşitli objelerle oynanan oyunlar, aktiviteler ve hikâyeler yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler.

Atacan'da yabancı dil eğitimi ile ilgili detaylı dosya için alttaki linkleri tıklayınız...

MS. Word formatı için tıklayınız
Acrobat Reader formatı için tıklayınız.